apex: dvere, kovania a príslušenstvo k dverám
apex: kovania, uzamykanie a príslušenstvo k dverám

Bezpečnostné dvere

Charakteristika

Pri bezpečnostných dverách je kladený hlavne dôraz na bezpečnosť a sekundárne na protipožiarnu odolnosť (ak sú použité ako vchodové dvere do bytu vo viacpodlažnej bytovke - vyplýva to zo zákona a noriem) a zvukový útlm. Úroveň bezpečnosti vyjadruje trieda bezpečnosti 0 až 5, kde 5 je najvyššia. S bezpečnosťou súvisí aj vhodný typ kovania (kľučka) a vložka zámku. Pri nevhodnom výbere sa dvere dajú prekonať v tichosti rádove od 30 sekúnd do 5 minút. Bezpečnostné dvere tento čas veľmi významne predĺžia, resp. znemožnia prekonanie dverí. Odporúčame kovanie bezpečnostnej triedy 2 alebo 3, vložku zámku bezpečnostnej triedy 3 alebo 4. Bezpečnostné dvere môžu byť rôznej konštrukcie, kovové, drevené, drevené + kovové a plastové + kovové.

Prakické poznámky

Skúsenosť mi ukázala, že pri bezpečnostných a vonkajších dverách musí byť technické riešenie, použité materiáli, súčiastky a montáž na naozaj vysokej úrovni. Je to z toho dôvodu, že eventuálny problém na takýchto dverách nie je obyčajne ľahké a lacné odstrániť. Väčšina závad vzniká:

  • použitím lacných dverí, ktoré sú principiálne nevhodne urobené (kladie sa dôraz na lacnú výrobu a nie dobrú funkčnosť)
  • zlou montážou. Pri bezpečnostných dverách sú nesmierne dôležité vhodné vôle a perfektné osadenie
  • ignorovaním prejavov závady. V Banskej Bystrici sa nás obrátil zákazník, ktorému sa tak ťažko otáčalo kľučom, že jeho syn musel kľúč otáčať oboma rukami - napriek tomu to ignoroval. Nevyhnutne sa to skončilo to tak, že odtrhol ozubený veniec na vložke a muselo byť vypáčené okno a tadiaľ sme sa dostali do bytu aby sme ho otvorili. Treba si uvedomiť, že podobné odstránenie závady nie je lacné.
Odstraňovanie vzniknutých závad a problémov na bezpečnostných dverách významne komplikuje (aj znemožňuje), ak sú podľa iných ako slovenských noriem a z iných dielov ako sa tu dajú zaobstarať. Akékoľvek prejavy závady treba riešiť, či už ide o to, že sa zle zatvára, musíte pri odomykaní pritiahnuť dvere či niečo škrípe.  Z dôvodu náročnosti montáže a nastavenia bezpečnostné dvere nepredávame bez motáže.

Použitie

Pre bezpečnostné dvere sa predpokladá interiérové prostredie. Ak chcete použiť bezpečnostné dvere do exteriérového prostredia, poraďte sa s našim pracovníkom. Odporúčané triedy bezpečnosti nájdete v poradcovi pre bezpečnostné dvere. Pri bezpečnostných dverách je dôležitý údaj, či sa jedná o dvere otváravé DO chráneného priestoru, alebo VON z chráneného priestoru. S dverami otváravými VON sa stretávame hlavne v obchodných reťazcoch na pokladniach, na poštach a pod. Tieto dvere bývajú drahšie - vyžadujú inú konštrukciu. Sú môžné aj atypické vyhotovenia, verzie s drevenými obkladmi či aj repliky historických dverí (robili sme to napr. na zámku v Bratislave), ale tieto varianty bývajú finančne náročné. Je možné osadenie aj do pôvodnej kovovej zárubne, avšak z dôvodu že nie je možné upravovať dverné krídlo (z ocele sa nedá hobľovať a protipožiarne krídla nie je možné skracovať - oslabil ba sa rám a bol by neplatný atest) musí byť zárubňa dobre osadená, čo je v praxi problém, vyhovuje cca 15%.

Mimo použitia bezpečnostných dverí ako vchodových dverí do bytu sa používajú na miestnosti s trezorom, archívom, vchodom do kancelárií, skladov, pivníc a tiež ako nezvyčajné použitie môžem uviesť použitie na vchod do spálne (dal si to takto nainštalovať človek pociťujúci ohrozenie na živote).

Mýty

Pri predaji bezpečnostných dverí sa často používajú nekorektné alebo zavádzajúce informácie. Tu niektoré z nich objasňujem:

čim viackolíkové dvere, tým sú lepšie (toto je mimoriadne rozšírená povera). Čím viac čapov, tým viac sú dvere odolné proti brutálnemu útoku t.j. prekonaniu pomocou rozbrusovačky, pucky, výbušniny, vytrhnutiu traktorom a podobne. Takéto útoky predvádzala na výstave v Nitre firma Sherlock, mohli si to vyskúšať aj návštevníci. Podmienkou funkčnosti je pevná zárubňa. Drvivá väčšina dverí sa ale používa na bytových domoch, kde je takýto útok prakticky vylúčený z dôvodu hlučnosti. Veľa kolíkov prináša aj problém - najviac závad na bezpečnostných dverách vzniká tým, že svojou váhou, alebo zmenou teploty, alebo malým zemetrasením či poklesom domu sa mierne zmení nastavenie a začnú "kolíky" zadrhávať o zárubňu. Pri ignorovaní tohto problému po čase dôjde k poruche na zámkovej vložke a dvere ostanú nefunkčné (v zlom prípade zamknuté). Cena opravy je približne 200-300€. Teraz to podstatné - čím viac kolíkov máte, tým je väčšia pravdepodobnosť že sa vám to stane. Na bežných dverách je 4-5 čapov, na super dverách trebárs 17. Paradoxné je, že parameter vyjadrujúci odolnosť dverí - triedu bezpečnosti môžu mať aj rovnakú. Ani počet kolíkov vám nezabezpečí neprekonateľnosť dverí. Policajti otvárajú podobné dvere pomocou výbušniny. Výbuch je tak silný, že kolíky horizontálne prerežú slabšie zabetónovanú zárubňu a dvere "vyletia" zo zárubne. Taktiež som bol na zásahu po vylúpení v Kúpeľoch v Brusne, kde boli super dvere od spoločnosti Adlo, naozaj kvalitný výrobok. Nebolo to nič platné, k vylúpeniu došlo cez sobotu a nedeľu kde v celom krídle budovy neboli ľudia a lupiči pomocou rozbrusovačky odmontovali kovanie a vylúpili kúpele (ak môže odborne zdatný lupič robiť hluk a má čas, nič ho nezastaví). Tu stojí za povšimnutie že lupiči netrieskali ničím do dverí (to by robil len amatér alebo veľmi slaboduchý zlodej), ale s oveľa menšou námahou prekonali kovanie. T.j. množstvo kolíkov bolo absolútne zbytočné a predvádzanie podobných záležitostí ako trieskanie puckou do dverí patrí na jarmok, tam to má svojich divákov. Je efektívnejšie a rozumnejšie venovať pozornosť kvalite vyhotovenia dverí, triede bezpečnosti a hlavne kovaniu (kľučke) a zámkovej vložke, pretože tade je prekonaná väčšina dverí.

dvojplášťové dvere sú lepšie (odolnejšie). Preložené do zrozumiteľnej reči - plech je nielen z von, ale aj zvnútra, t.j. obojstranne. Je to úsmevné, lebo všetky bezpečnostné dvere sa zo strany chráneného priestoru dajú otvoriť prakticky bez námahy. Nemá to vplyv ani na tuhosť konštrukcie, lebo obyčajne sú v bezpečnostných dverách výstuhy. Je to niečo také, ako keď je na všetkých dverách v autách z vnútornej strany dverí tapacírovanie a vyrobil by som dvere kde bude namiesto tapacírovania plech a budem tvrdiť že je to lepšie. Proste - holý nezmysel. Konštrukcia dvojplášťových dverí je obyčajne robená tak, že je to nerozoberateľne zvarená doska. Na dverách takejto konštrukcie typu BCD vzniká niekedy problém, že pri výmene vložky padne do dverí poistný plech alebo pri prasknutí venca časť venca, alebo pri manipulácii so zámkom vypadne dnu tyč. Vtedy je situácia vážna, časť technikov si s tým nevie vôbec poradiť (počul som o otváračovi dverí čo to po 3 h vzdal a nechal zákazníčku pri rozobratých dverách a odišiel), lebo je to niečo ako keď vyťahujete štopeľ z fľaše. Tie veci treba vytiahnuť aby sa nezasekol mechaniznus a sfunkčnili sa dvere. Je to robota približne na 2 h pre dvoch chlapov. Naproti tomu do drevených dverí nič nevypadne a iné "jednoplášťové" konštrukcie sú také, že sa dajú rozobrať.

Lepšie sú bezpečnostné dvere s kolíkmi smerujúcimi hore a dole. Takéto usporiadanie je vhodné z hľadiska bezpečnosti pri dvojkrídlových bezpečnostných dverách. Avšak na jednokrídlových sa ukázali isté praktické problémy. Do spodnej diery padá prach a špina a treba ju pravidelne čistiť. Keď je čap vysúvaný hore, tak niekedy nastane kolízia z vedeniami ťahanými ponad dere (naproti tomu po boku zárubne sa nikdy nič neťahá). Pri potrebe skrátiť dvere, je problém s úpravou ak my dole smerujú čapy. Z týchto dôvodov je výhodnejšie riešenie bez vysúvania čapov hore a dole.

Lepšie sú bezpečnostné dvere s nastavovacími pántami. No ono to vyzerá lákavo ale prax ako často ukáže, že to nie je tak jednoduché. Nastavovacie pánty (tzv. 3D) boli odskúšané pred rokmi na značke BEDEX. Ukázalo sa, že z dôvodu veľkej hmotnosti dochádzalo k zmene nastavenia a dvere bolo treba pravidelne dostavovať. Mám jednu skúsenosť ktorá to potvrdzuje, obrátil sa na mňa zákazník s problémom kde bolo treba takto dostaviť zárubňu (veľmi obľúbená značka), podľa jeho slov to bolo asi po roku a pol používania. Z tohto dôvodu sa naozaj prekvapivo javia výhodnejšie "primitívne" prizvárané pánty.

Dostupnosť

Dodanie ihneď (sú na sklade) alebo do 25 prac. dní. Dvere nie je možné zakúpiť bez montáže.

Typy pre výber bezpečnostných dverí

Pomocou týchto hlavných parametrov si môžete ľahšie vybrať vhodný typ bezpečnostných dverí pre vás. V tejto tabuľke nie sú všetky typy a možnosti, sú tu uvedené len naše najpredávanejšie bezpečnostné dvere.


Porovnanie BD LKB2 LKB3 Bedex Š2 Bedex Š3 Bedex Vario P2 P3
bezpečnostná trieda 2 3 2 3 3 a 4 2 3
otváravé dnu dnu dnu dnu dnu aj von

protipož. odolnosť - EW30D3 bez  / EW30D2 EW30D2 bez / EW30D1 - -
povrch identický ako na vnútorných dverách áno áno - - - - -
zárubne podľa STN áno  - áno áno - áno -
útlm hluku (nepriezvučnosť) 32 dB 32 dB 36 dB 36 dB 36 dB 32 dB 32 dB
odporúčame do rozdielu ºC 8 8 12 12 12 12 12
prostredie vnútorné vnútorné vnútorné vnútorné vnútorné vnútorné vnútorné
konštrukcia drevo drevo + kov kov + drevo kov + drevo kov plast + kov plast + kov
naše hodnotenie + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
cca cena s montážou v BB 675 až 900 800 až 1200 850 až 1200 1000 až 1350 1300 až 2000 600 až 900 650 až 1150

Oblasť efektívneho predaja a montáže

Pre maloobchodný predaj (1 ks) je efektívny priestor v polomere asi 30 km od Banskej Bystrice.

Ing. E. Horváth, apex Banská Bystrica

Bezpečnostné dvere

Štítky:

bezpečnostné dvere Banská Bystrica, bezpečnostné dvere Zvolen, bezpečnostné dvere cena, aké bezpečnostné dvere, bezpečnostné dvere do bytu

Hlavná stránka

Ísť na začiatok stránky