apex: dvere, kovania a príslušenstvo k dverám
apex: kovania, uzamykanie a príslušenstvo k dverám

Dvere protipožiarne

Charakteristika

Protipožiarne dvere sú charakteristické protipožiarnou odolnosťou, čo znamená že odolávajú požiaru, určitým spôsobom, určitý čas.

Označovanie: EI - brániace šíreniu tepla, EW - obmedzujúce šírenie tepla, 30/45/60/90...- čas odolnosti v minútach, DP1 (D1) - konštrukcia neobsahujúca horľavý materiál (napr. oceľové), DP3 (D3) - konštrukcia obsahujúca horľavý materiál (napr. drevo), C - samozatváracie zariadenie, S - dymotesné. Podrobnejší popis nájdete na konci stránky. K správnemu zadaniu musíte mať projekt s úplným značením. Dávajte pozor aj na zmysel otvárania (únikové cesty). Protipožiarne dvere môžu montovať len vyškolené osoby a je vyžadované zvlášť precízne osadzovanie či už kovových zárubní ale aj príprava stavebného otvoru. Na protipožiarnych uzáveroch sú vyžadované pravidelné kontroly v zmysle zákona.

Použitie

V drvivej vätšine sa jedná o interiérové dvere, ale jestvujú aj vonkajšie, exteriérové - je na ne dopyt hlavne v pavlačových bytoch. Exteriérové protipožiarne dvere majú problém hlavne na zárubni, kde je problém zabezpečiť prijateľné tepelnoizolačné vlastnosti.

Dostupnosť

Plné hladké fóliované a biele striekané protipožiarne dvere do kovovej zárubne máme na sklade, ostatné sa vyrábajú až na objednávku, dodanie 15 až 30 prac. dní. Dvere je možné zakúpiť bez montáže alebo aj s montážou. Pri kúpe bez montáže by ste mali splniť požiadavky vyhlášky o požiarnej bezpečnosti.

Protipožiarne dvere

Požiadavky na údaje pre dopyt na cenu alebo objednávku:

Nie je nutné zadať všetko, hlavne ak niektoré údaje neviete, ale treba zadať čo najviac. Údaje ako typ požiarnej odolnosti a pod. sú nevyhnutné. Zadať treba aj to, ak sa jedná o únikové dvere, na takých dverách je niektoré vybavenie inak riešené, je to drahšie a niekedy sú nutné aj iné certifikáty.

Stretol som sa s tým, že investorka si samovoľne chcela zmeniť šírku dverí z 800 na 700. Takéto zmeny nie je tak jednoduché robiť, lebo investor obyčajne nevie súvislosti a normy. Protipožiarne dvere sa často vyskytujú na únikovej trase. Najmenšia šírka pre únikové dvere je 800 mm, to znamená, že ak sú protipožiarne dvere na únikovej trase, nemôžu byť 700-ky, ak ju len "lemujú", môžu byť. V skutočnosti je to ešte zložitejšie, preto zmeny oproti projektu treba dobre zvážiť. V projektoch sú naprojektované obyčajne minimálne požiadavky, preto zlepšovať parametre môžem, napr. môžem zmeniť odolnosť protipožiarnych dverí z D3 na D1.

Projektanti často neriešia úplne všetky parametre dverí (napr. či dvere budú oddeľovať klimaticky rozdielne priestory - napr. výlez pod  krov, studená pivnica a podobne). Na takéto miesta musia ísť špeciálne dvere, pri dopyte to zadajte.

 • presné označenie požiarnej odolnosti (napr. EI90D1/C)
 • menovitý rozmer zárubne a orientácia (napr.800/1970/Ľ), ak sa jedná o dvojkrídlové dvere, tak či chcete symetrické delenie alebo asymetrické, napr.:plné EI90D1/C, 1450/1970/Ľ, asymetrické delenie 800 + zvyšok
 • o akú protipožiarnu zárubňu ide
  • drevenú - zadajte hrúbku múru
  • kovovú - zadajte hrúbku múru, typ muriva (sádrokartónová priečka, tehlová a pod.), ak nechcete podpražie ale chcete zárubňu na "0" zadajte aj to, napr.: zárubňa kovová, hr. múru 150 mm, tehlová priečka, bez zapustenia pod podlahu
 • typ protipožiarnych dverí - plné hladké / presklené
 • či dvere oddeľujú priestory s rovnakými klimatickými podmienkami  alebo nie, event. či ide o vonkajšie dvere, alebo priestor so zvýšenou vlhkosťou a podobne
 • povrchová úprava dverí - fólia / lamino / RAL / dýha / hliník a pod.
 • ak ide o dvojkrídlové dvere, či chcete (máte v projekte) jeden zatvárač, alebo dva s koordinátorom, môžete uviesť aj požiadavku na zatvárače s klznými lištami, požiarnou konzolou a podobne
 • ak máte požiadavku na elektrický otvárač (nesprávne elektrický zámok, elekrtický vrátnik), treba to uviesť, ovplyvňuje to cenu
 • upresnite kľučky - kľučka / kľučka, guľa / kľučka, alebo bezpečnostné kľučky, ak sú dvere zároveň únikové, majú byť potom na dverách kľučky zabraňujúce zachytávaniu oblečenia
 • zámkové vložky môžu byť dočasné (čínske), bezpečnostné, s certifikátom NBÚ pre archívy a podobne, s núdzovou funkciou pri zabuchnutí dverí, gombíkom aby nebolo možné niekoho uzamknúť, zjednocujem tiež viac vložiek na jeden kľúč a vyrábame aj uzamykacie systémy generálneho kľúča, zadajte čo požadujete
 • montáž (ak áno, tak kde - doprava) / bez montáže (pozn.: v zmysle zákona o požiarnej bezpečnosti môžu protipožiarne dvere montovať len vyškolené osoby výrobcom)
 • dodacie miesto - FCO apex Banská Bystrica / inde
 • požadovaný termín
 • doplnky (kľučky, vložky, tesnenia, prahy a pod.) - s alebo bez, môžeme doporučiť (stačí napísať aby sme navrhli my) alebo váš výber na stránke kovania.eu.
Dokumenty na prevzatie, užitočné odkazy, kontaktné informácie

Podrobné informácie

Typy požiarnych uzáverov a predpisy pre klasifikáciu požiarnych uzáverov do tried požiarnych uzáverov

Poradové číslo Požiarny uzáver Typ
požiarneho
uzáveru
Predpis pre klasifikáciu
požiarnych uzáverov do tried požiarnych uzáverov
1. DVERE
OKREM
DVERÍ
VPOLOŽKE
2
požiarne odolné brániace šíreniu tepla EI1
EI2
slovenská technická norma 1)
obmedzujúce šírenie tepla EW
brániace prenosu plameňa E
dymotesné Sm
Sa
kombinované brániace šíreniu tepla a prieniku dymu EI1 Sa
EI2 Sa
EI1 Sm
EI2 Sm
obmedzujúce šírenie tepla a brániace prieniku dymu EW Sa
EW Sm
brániace prenosu plameňa
a prieniku dymu
E Sa
E Sm
2. DVERE
VÝŤAHOVEJ
ŠACHTY
brániace šíreniu tepla EI slovenská technická norma,3) ak skúška požiarnej odolnosti bola vykonaná podľa slovenskej technickej normy3)
obmedzujúce šírenie tepla EW
brániace prenosu plameňa E
brániace šíreniu tepla EI1
EI
Slovenská technická norma,1) ak skúška požiarnej odolnosti bola vykonaná podľa slovenskej technickej normy4)
obmedzujúce šírenie tepla EW
brániace prenosu plameňa E
3.
 
OKNO požiarne odolné
 
brániace šíreniu tepla EI1
EI2
slovenská technická norma 1)
obmedzujúce šírenie tepla EW
brániace prenosu plameňa E
dymotesné Sm
Sa
kombinované brániace šíreniu tepla a prieniku dymu EI1 Sa
EI2 Sa
EI1 Sm
EI2 Sm
obmedzujúce
šírenie tepla a brániace prieniku dymu
EW Sa
EW Sm
brániace prenosu plameňa a prieniku dymu E Sa
E Sm
4. KLAPKA požiarne odolná brániaca šíreniu tepla EI slovenská technická norma 2)
obmedzujúca šírenie tepla EW  
brániaca prenosu plameňa E slovenská technická norma 2)
dymotesná S  
 
 
kombinovaná
 
brániaca šíreniu tepla a prieniku dymu  
EI S
slovenská technická norma 2)
brániaca prenosu plameňa a  prieniku dymu E S
5. DOPRAV-
NÍKOVÝ
UZÁVER
brániaci šíreniu tepla EI
EI1
EI2
slovenská technická norma 1)
obmedzujúci šírenie tepla EW
brániaci prenosu plameňa E

Celistvosť – E

Celistvosť E je schopnosť prvku stavebnej konštrukcie, ktorý má požiarnu deliacu funkciu, odolávať požiaru pôsobiacemu z jednej strany bez  jeho prenosu na neexponovanú stranu v dôsledku prieniku plameňov alebo horúcich plynov. Tie môžu spôsobiť vznietenie neexponovaného povrchu alebo akéhokoľvek materiálu nachádzajúceho sa v jeho blízkosti.

Hodnotenie celistvosti sa všeobecne robí na základe nasledujúcich troch stavov porušenia kritéria celistvosti:

 • trhlín alebo otvorov presahujúcich určené medze
 • vznietenia bavlneného vankúšika
 • trvalého horenia plameňom na neexponovanej strane.

Celistvosť sa zisťuje počas skúšky všetkými tromi spôsobmi, pričom bavlnený vankúšik je priložený, kým sa nevznieti, potom sa odstráni a skúška pokračuje, kým nenastanú všetky tri stavy (objednávateľ skúšky má  však možnosť zastaviť skúšku, len čo sa dosiahla želaná úroveň). Zaznamenáva sa čas porušenia celistvosti pri dosiahnutí každého stavu.

Porušenie kritéria nosnosti sa tak isto považuje za porušenie celistvosti.

Klasifikácia celistvosti závisí od toho, či sa prvok klasifikuje alebo neklasifikuje aj z hľadiska izolácie. Ak sa klasifikuje z hľadiska celistvosti E aj izolácie I, hodnota pre klasifikáciu celistvosti sa určí ktorýmkoľvek z troch stavov porušenia kritéria celistvosti podľa toho, ktorý stav nastal prvý. Ak sa prvok klasifikuje z hľadiska celistvosti E, ale nie z hľadiska izolácie I, hodnota pre klasifikáciu celistvosti je určená časom do porušenia kritéria celistvosti dosiahnutím stavu trhliny/otvory alebo stavu trvalého horenia plameňom podľa toho, ktorý stav nastal ako prvý.

Izolácia dverí a uzáverov

V prípade dverí a uzáverov má sa použiť jedno z dvoch kritérií izolácie:

Izolácia I1

Vzrast priemernej teploty na neexponovanej strane dverového krídla je obmedzený na 140 °C nad začiatočnú priemernú teplotu, so vzrastom maximálnej teploty v ktoromkoľvek mieste dverového krídla obmedzeným na 180 °C. Nijaké meranie teploty v pásme 25 mm od hranice viditeľnej časti dverového krídla sa neberie do úvahy. Vzrast teploty v ktoromkoľvek mieste zárubne je obmedzený na 180 °C, meria sa vo vzdialenosti 100 mm od viditeľnej hrany dverového krídla (na neexponovanej strane), ak zárubňa je širšia ako 100 mm, inak sa meria na  rozhraní rámu a podpornej konštrukcie.

Izolácia I2

Vzrast priemernej teploty na neexponovanej strane dverového krídla je obmedzený na 140 °C nad začiatočnú priemernú teplotu, so vzrastom maximálnej teploty v ktoromkoľvek mieste dverového krídla obmedzeným na 180 °C. Nijaké meranie teploty v pásme 100 mm od hranice viditeľnej časti dverového krídla sa neberie do úvahy. Vzrast teploty v ktoromkoľvek mieste zárubne je obmedzený na 360 °C, meria sa vo vzdialenosti 100 mm od viditeľnej hrany dverového krídla (na neexponovanej strane), ak zárubňa je širšia ako 100 mm, inak sa meria na rozhraní zárubne a podpornej konštrukcie.

Klasifikácia izolácie sa robí špecificky použitím indexov 1 a 2 zodpovedajúcich uvedeným definíciám. Tieto indexy sa používajú len pre požiarne dvere a uzávery a uzávery dopravníkových systémov, ale pre nijaký iný prvok s  klasifikáciou I.

Porušenie kritéria celistvosti ktorýmkoľvek spôsobom znamená aj porušenie izolácie bez ohľadu na to, či sa určené teplotné medze izolácie prekročili alebo nie.

Radiácia- W

Radiácia W je schopnosť prvku konštrukcie odolávať požiaru pôsobiacemu len z jednej strany a znížiť pravdepodobnosť prenosu požiaru ako dôsledku vyžiareného tepla významnej hodnoty buď cez prvok, alebo z jeho neexponovanej strany na materiály ležiace v jej blízkosti. Prvok môže byť potrebný aj na ochranu ľudí v okolí. Prvok, ktorý spĺňa kritériá izolácie I, I1 alebo I2, súčasne sa považuje za schopný vyhovieť požiadavke W v tom istom časovom intervale.
Porušenie kritéria celistvosti stavom “trhliny a otvory presahujúce určené medze“ alebo stavom “trvalé horenie plameňom na neexponovanej strane“ znamená automaticky porušenie kritéria radiácie.
Prvky, pri ktorých sa meria radiácia, majú byť označené pridaním “W“ ku klasifikácii (napr. EW, REW). Pre také prvky je klasifikácia daná časom, v priebehu ktorého maximálna hodnota radiácie meraná podľa skúšobnej normy nepresiahne 15 kW/m2.

Samouzatváranie – C


Samouzatváranie C je schopnosť dverí alebo zostavy uzáveru automaticky sa zavrieť a tak uzavrieť otvor. Aplikuje sa  na prvky, ktoré sú zvyčajne zavreté a ktoré sa majú zavrieť automaticky po každom otvorení. Aplikuje sa aj na prvky, ktoré sú zvyčajne  otvorené, a majú sa zavrieť v prípade požiaru, a na mechanicky obsluhované prvky, ktoré sa takisto majú v prípade požiaru zavrieť. Samouzatváranie musí fungovať vo všetkých prípadoch bez ohľadu na funkcieschopnosť primárneho zdroja energie.

Skúšky schopnosti samouzatvárania sa robia v podmienkach okolitého prostredia (a sú spojené s klasifikáciou trvanlivosti na základe zamýšľaného použitia). Skúška je typu vyhovuje / nevyhovuje. Požiadavky skúšky určuje EN 14600. Počet cyklov udáva číslo klasifikácie za C a to C0 až C5. Napr.:

C0 - 0 cyklov, bez požiadavok (pre uzávery normálne uzatvorené a uzamknuté)
C1 - 500 cyklov, pre uzávery udržiavané v otvorenej polohe
C2 - 10 000 cyklov, pre uzávery s nízkou frekvenciou používania
C3 - 50 000 cyklov, pre uzávery so strednou frekvenciou používania
C4 - 1000 000 cyklov, pre uzávery s vysokou frekvenciou používania
C5 - 200 000 cyklov, pre uzávery s veľmi vysokou frekvenciou používania

Na protipožiarnych dverách nesmie byť žiadna mechanická aretácia uzatvárania, jediná výnimka je protipožiarna elektrická aretácia pripojená na EPS! Zaistenie požiarnych dverí v otvorenej polohe všelijakými neštandardnými spôsobmi je hrubým porušením predpisov, zákonov a noriem, a je absolútne neprijateľné.

samozatváranie na požiarnych dverách

Tesnosť proti prieniku dymu - S

je schopnosť prvku znížiť alebo vylúčiť prechod plynov alebo dymu z jednej strany prvku na druhú.
Sa - Posudzuje tesnosť proti prieniku dymu len pri teplote okolia.
Sm - Posudzuje tesnosť proti prieniku dymu aj pri teplote okolia, aj pri teplote 200 °C.
Označovanie požiarnej odolnosti
Klasifikačné časy

Všetky klasifikačné časy pre ktorúkoľvek z charakteristík sa vyjadrujú v minútach použitím jednej z hodnôt: 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 alebo 360.

POZNÁMKA. – Nie všetky časy sa uplatňujú pre všetky prvky a ďalšie články ukazujú, ktoré klasifikačné časy sa aplikujú na ktoré prvky. V osobitnom prípade dverí a uzáverov sú pre kritérium izolácie určené dve rozličné úrovne. Klasifikácia sa špecifikuje pomocou indexov 1 a 2 na označenie podtriedy.

Ak výsledky skúšky vedú k rozdielom v časoch porušenia pre I1 a I2, prvok môže mať viac ako jednu klasifikáciu. Napríklad dvere, pri ktorých sa porušilo prvé kritérium izolácie po 50 minútach a druhé kritérium po 70 minútach (porušenie E po 95 minútach), zatriedia sa ako EI1 45/EI2 60/E 90.

Ak rozdiel vlastností nevedie k rozdielu v klasifikácii, prvok sa zatriedi s indexom najprísnejšej požiadavky. Index 1 tu vyjadruje, že dvere vyhovujú aj druhému kritériu izolácie. Napríklad dvere, pri ktorých sa porušilo prvé kritérium izolácie po 50 minútach a druhé kritérium po 55 minútach (porušenie E po 70 minútach), zatriedia sa ako EI1 45/E 60. Pri dverách sú definované tieto triedy:

E

15

20

30

45

60

90

120

180

240

EI1

15

20

30

45

60

90

120

180

240

EI2

15

20

30

45

60

90

120

180

240

EW


20

30


60

Požiadavky na vlastnosti na klasifikáciu samouzatvárania C0 až C5 sú určené v prEN 14600. Závisia od druhu navrhovaného použitia dverí. Klasifikácia samouzatvárania sa spracúva nezávisle od klasifikácie E, EI a EW.Dvere vybavené uzatváracím zariadením, spĺňajúce kritérium samouzatvárania, klasifikujú sa ako E-C...

Štítky:

drevené protipožiarne dvere, požiarne dvere, asymetrické protipožiarne dvere, oceľové protipožiarne dvere, plechové protipožiarne dvere, exteriérové protipožiarne dvere, vonkajšie protipožiarne dvere

Hlavná stránka | © apex Banská Bystrica s.r.o.

Ísť na začiatok stránky